Vietnamese

Closed Thread
 1. #1

  Vietnamese

  khong biet co bao nhieu nguoi viet o Hong Kong nhi?. Nguoi Viet minh co the doan ket de nang cao gia tri cua nguoi Viet tai Hong Kong khong nhi?. Mong rang co nhieu nguoi Viet dang song va lam viec tai Hong Kong tham gia dien dan.


 2. #2

  Không rõ nữa Heropham, hiện tại thì có 3 người trong này rồi đây Bạn đang học / làm ở đâu vậy?


 3. #3

  haha doi mai ma chi co ba nguoi. theo ho chi minh thi la hon nui cao roi do.